model: Katarzyna Żak; stylist: Magdalena Pietryna; hairstyle: Maniewski; make-up: Joanna Ślazyk – shot for CUBS Men’s Magazine

model: Katarzyna Żak; stylist: Magdalena Pietryna; hairstyle: Maniewski; make-up: Joanna Ślazyk – shot for CUBS Men’s Magazine

model: Katarzyna Żak; stylist: Magdalena Pietryna; hairstyle: Maniewski; make-up: Joanna Ślazyk – shot for CUBS Men’s Magazine

model: Katarzyna Żak; stylist: Magdalena Pietryna; hairstyle: Maniewski; make-up: Joanna Ślazyk – shot for CUBS Men’s Magazine

model: Sylwia Kosiorowska, stylist: Małgorzata Duszkiewicz – shot for CUBS Men’s Magazine